Rozpalanie grilla 

Węgiel drzewny czy brykiety?
Do grilla węglowego stosujemy wył±cznie specjalne paliwo z zgazowanego drewna (węgiel/brykiet drzewny), które zapewnia nie tylko wysok± temperaturę ale dzięki powolnemu spalaniu długo utrzymuj± żar.
Rekomendujemy zakup paliwa do grilla tylko ze sprawdzonego Ľródła, aby nie stało się Ľródłem zanieczyszczenia potrawy. Zgodnie z norm± europejsk± (EN1860-1:2003) do grilla nie można używać innego rodzaju paliwa niż węgiel/brykiet drzewny.
Rozpalanie grilla  / 2009-03-07 : 12:59:47 

Rozpalanie grilla


- węgiel drzewny

Rozpalanie grilla  / 2009-03-06 : 12:59:47 

Rozpalanie grilla
Węgiel drzewny jest wprawdzie tańszy w zakupie, lecz pali się również krócej. Małe kawałki sprzyjaj± powstawaniu lotnego popiołu, który może zaburzać smak potraw. Cyrkulacja gor±cego powietrza nie jest równomierna: na pocz±tku pali się silnie a potem słabo. Węgiel drzewny szybko za to zapala się. 


- brykiet

Rozpalanie grilla  / 2009-03-05 : 12:59:47 

Rozpalanie grilla
Nieco droższy wagowo, lecz łatwiejszy w użyciu i mniej pylisty jest brykiet z węgla drzewnego, charakteryzuj±cy się też większ± kaloryczno¶ci±. Dobrej jako¶ci brykiet zapewnia grillowanie do 4 godzin! Brykiet jest szczególnie polecany do stosowania w grillach, które posiadaj± ruszt węglowy, gdyż nie przesypuje się przez niego do popielnika dopóki nie wypali się. 


Ilo¶ć brykietu w zależno¶ci od wielko¶ci grilla


Wielko¶ć grilli (¶rednica)
37cm47cm57cm67cm
Liczba brykietów w przypadku grillowania metod± bezpo¶redni±
30 3758120
Liczba brykietów w przypadku grillowania metod± po¶redni±
Pierwsza godzina po obu stronach
15202564
Każda następna godzina po obu stronach
67812
 


Podpałki

Rozpalanie grilla  / 2009-03-04 : 12:59:47 

Rozpalanie grilla
Do rozpalenia węgla drzewnego najwygodniej użyć jest podpałek: płynnej parafinowej lub stałej: z preparowanej pływy paĽdzierzowej b±dĽ kerozinowej. Płynne s± łatwiejsze w użyciu - wystarczy polać równomiernie ułożony węgiel drzewny niewielk± ilo¶ci± podpałki i zapalić. Podpałki stałe s± bardziej kłopotliwe- najpierw zapalamy kilka kawałków podpałki i czekamy, aż się rozpali, a następnie układamy na niej węgiel drzewny. Po rozpaleniu musimy uzupełnić węgiel do optymalnej wysoko¶ci, zwykle równej połowie objęto¶ci misy. Niektóre modele grilla wyposażone s± w podnoszon± czę¶ć rusztu na potrawy aby można było uzupełnić paliwo bez konieczno¶ci zdejmowania całego rusztu. 


Rozpalacz kominowy

Rozpalanie grilla  / 2009-03-03 : 12:59:47 

Rozpalanie grilla
Doskonałym sposobem rozpalania, bez porażek, jest użycie rozpalacza kominowego. 


1.

Rozpalanie grilla  / 2009-03-02 : 12:59:47 

Rozpalanie grilla
Napełnić komin do rozpalania brykietami. 


2.

Rozpalanie grilla  / 2009-03-01 : 12:59:47 

Rozpalanie grilla
Na ruszt położyć 3-4 kostki podpałki i je zapalić. 


3.

Rozpalanie grilla  / 2009-02-28 : 12:59:47 

Rozpalanie grilla
Komin do rozpalania postawić bezpo¶rednio nad zapalon± podpałk±. 


4.

Rozpalanie grilla  / 2009-02-27 : 12:59:47 

Rozpalanie grilla
Zaczekać ok 30 minut aż wszystkie brykiety zaczn± się żarzyć i pokryj± się jasnym popiołem. Przez cały okres rozpalania nie jest potrzebne wykonywanie jakichkolwiek czynno¶ci przez użytkownika. 


5.

Rozpalanie grilla  / 2009-02-26 : 12:59:47 

Rozpalanie grilla
Wyrzucić rozżarzone brykiety na ruszt na węgiel, otworzyć system wentylacyjny w popielniku i odpowietrznik górny, ustawić ruszt, zaczekać chwilę aż ruszt się rozgrzeje. 


Dmuchawy

Rozpalanie grilla  / 2009-02-25 : 12:59:47 

Rozpalanie grilla
Rozpalenie grilla przeważnie trwa kilkadziesi±t minut, aby je przyspieszyć można zastosować miech lub dmuchawę napędzan± bateri±. 


Aromaty

Rozpalanie grilla  / 2009-02-24 : 12:59:47 

Rozpalanie grilla
Bezpo¶rednio przed położeniem mięsa na ruszcie warto dodać do węgla gał±zkę jałowca lub zioła, lub gotowe drewno aromatyczne, mięso nabierze niepowtarzalnego aromatu. 
[ top ]