Wielko¶ć 

Kolejnym czynnikiem decycyduj±cym o rodzaju kupowanego grilla jest wielko¶ć.
Wielko¶ć  / 2010-03-27 : 23:59:54 

Wielko¶ć
Kupuj±c grill warto brać pod uwagę jego typowe zastosowanie. Decyduj±ca jest ¶rednica rusztu oraz konstrukcja np. półka boczna, powierzchnia pod pokryw± itp.
Im większy ruszt, tym więcej potrawy możemy przygotować jednorazowo. Ma to szczególne znaczenie je¶li zapraszamy go¶ci: trudno zaakceptować sytuację w której będ± czekali na kolejn± porcję dania, którego nie starczyło dla wszystkich.
Z drugiej strony: im większy grill, tym więcej paliwa (węgla drzewnego) musimy zużyć do jego obsługi.

Wskazówki:
- małe grille o ¶rednicy rusztu do 37cm umożliwiaj± przygotowanie potraw dla 2-3 osób.
- grille z rusztem o ¶rednicy 47cm zapewni± komfortow± obsługę max. 6-8 osób.
- grille z rusztem o ¶rednicy 57cm zapewni± komfortow± obsługę max. 13-15 osób.
- grille elektryczne i gazowe s± bardziej polecane w sytuacji, gdy musimy przygotować kilka tur posiłków.