Bezpieczne użytkowanie 

Użytkowanie grilli wymaga minimum rozwagi zarówno jeśli chodzi o ich prawidłowy montaż, usytuowanie jak i bezpieczną obsługę.
Poniżej podajemy szereg wskazówek które mogą być pomocne przy bezpiecznej pracy z grillem.
Po zakupie urządzenia należy zawsze zapoznać się z instrukcją obsługi danego modelu, gdzie znajdują się niezbędne informacje.
Bezpieczne użytkowanie  / 2009-03-11 : 00:41:09 

Bezpieczne użytkowanie
Grill może być bardzo gorący! Zachowaj ostrożność! 


- grille węglowe

Bezpieczne użytkowanie  / 2009-03-10 : 00:41:09 

Bezpieczne użytkowanie
Grill węglowy nigdy nie może być użytkowany w pomieszczeniach zamkniętych!
Nigdy nie pozostawiać rozpalonego grilla bez dozoru. Dzieci i zwierzęta muszą przebywać w bezpiecznej odległości od grilla.
Grill należy ustawić na płaskim, poziomym, twardym, niepalnym i stabilnym podłożu, w osłoniętym od wiatru miejscu. Zawsze należy ustawiać grill w bezpiecznej odległości od przedmiotów łatwopalnych np. gałęzi, drewnianych płotów lub podłóg, paliwa itp.
UWAGA! Nie używać spirytusu ani benzyny do rozpalania oraz ponownego rozpalania po zgaśnięciu! Używać wyłącznie podpałek zgodnych z EN 1860-3!
Nigdy nie przemieszczać grilla, gdy jest już rozpalony - grozi poparzeniem lub pożarem!
Nie napełniać nadmiernie misy paliwem przed rozpaleniem oraz stale uważać aby nie przepełnić paleniska popiołem podczas użytkowania.
Przy pierwszym użyciu grill powinien być rozgrzany a paliwo utrzymane w formie rozżarzonej przez co najmniej 30minut zanim potrawy zostaną wyłożone na ruszt.
Nie przyrządzać potraw zanim paliwo nie pokryje się warstwą popiołu.
Zawsze należy upewnić się, że grill jest całkowicie zimny, przed usunięciem popiołu lub zakończeniem pracy – usuwanie popiołu lub przenoszenie grilla, kiedy grill jest gorący grozi poparzeniem lub pożarem.
Należy zwrócić szczególną ostrożność na gorące lub ostre części grilla. Nie dotykać grilla nieosłoniętą dłonią. Podczas użytkowania używać rękawicy ochronnej.
Nie należy używać wody do gaszenia grilla! Rekomendowany jest piasek.
Masa żywności na ruszcie i podgrzewaczu nie może przekraczać masy dopuszczalnej przez producenta. Grillowana żywność powinna być rozłożona równomiernie na całym ruszcie.
Jako paliwa do grillowania używać wyłącznie węgla drzewnego lub brykietu z węgla drzewnego.
W trakcie przemieszczania grilla na kółkach należy zwrócić szczególną uwagę na zamocowanie rusztu, przemieszczanie może odbywać się tylko bardzo wolno przy zimnym grillu, po płaskiej, równej powierzchni.
Dla uniknięcia poparzenia poprzez operowanie dłońmi nad paleniskiem grilla, zalecamy używanie specjalistycznych akcesoriów do grillowania.

Jeśli tłuszcz kapiący z potraw zapali się, zgaś go np. za pomocą spryskiwacza z wodą.
Do dogaszania grilla nie używaj wody, gdyż nagłe oziębienie może zniszczyć elementy grilla i spowodować korozję. Rekomendowany jest piasek.
Nie wyrzucaj z grilla gorącego popiołu, gdyż może zapalić trawę lub spowodować poparzenia.
Popiół drzewny jest cennym nawozem, zawierającym w swoim składzie duża ilość potasu. Możesz zakopać go między grządkami, aby zwiększyć plonowanie warzyw...
 


- grille gazowe

Bezpieczne użytkowanie  / 2009-03-09 : 00:41:09 

Bezpieczne użytkowanie
Grill gazowy sprzedawany w Polsce jest przeznaczony do zasilania gazem Propan-Butan o ciśnieniu 37mbar. Upewnij się przed podłączeniem grilla do butli gazowej, że zasilasz go gazem o właściwych parametrach: rodzaju gazu i ciśnienia. Istotne informacje na temat wymagań odnośnie rodzaju gazu, butli oraz podłączania znajdziesz instrukcji obsługi.
Grill nigdy nie może być użytkowany w pomieszczeniach zamkniętych! Dla prawidłowego spalania i efektywnej pracy urządzenia wymagana jest właściwa wentylacja. Powinna ona zapewniać bezpieczeństwo użytkownikowi i innym osobom w okolicy urządzenia.
Grill należy ustawić na płaskim, poziomym, twardym, niepalnym i stabilnym podłożu, w osłoniętym od wiatru miejscu. Zawsze należy ustawiać grill w bezpiecznej odległości od przedmiotów łatwopalnych np. gałęzi, drewnianych płotów lub podłóg, paliwa, materiałów z etykietą ostrzegającą przed łatwopalnością itp. Wolna przestrzeń wokół urządzenia powinna być równa co najmniej 1m.
Nigdy nie przemieszczać grilla, gdy jest już rozpalony - grozi poparzeniem lub pożarem!
Butla gazowa powinna podczas pracy być umieszczona z boku grilla w maksymalnej odległości na jaką pozwala wąż.
Przy pierwszym użyciu grill powinien być rozgrzany i utrzymany w fazie pracy przez co najmniej 30minut zanim potrawy zostaną wyłożone na ruszt.
Nigdy nie pozostawiać rozpalonego grilla bez dozoru. Dzieci i zwierzęta muszą przebywać w bezpiecznej odległości od grilla.
Należy zwrócić szczególną ostrożność na gorące lub ostre części grilla. Nie dotykać grilla nieosłoniętą dłonią. Podczas użytkowania używać rękawicy ochronnej.
Przestrzegać maksymalnej wagi żywności jaką dopuszcza producent do wykładania na ruszt i podgrzewacz. Grillowana żywność powinna być rozłożona równomiernie na całym ruszcie.
Jako paliwa używać wyłącznie gazu propan-butan zgodnego ze specyfikacją grilla.
W trakcie przemieszczania grilla na kółkach należy zwrócić szczególną uwagę na pokrywę i ruszt, przemieszczanie może odbywać się tylko bardzo wolno, po płaskiej, równej powierzchni!
Po zakończeniu użytkowania zakręć zawór na butli lub reduktorze!
Zawsze należy upewnić się, że grill jest całkowicie zimny, przed zakończeniem użytkowania.
Dla uniknięcia poparzenia poprzez operowanie dłońmi nad paleniskiem grilla, zalecamy używanie specjalistycznych akcesoriów do grillowania.
Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez serwis importera. Wszelkie przeróbki urządzenia mogą być przyczyną uszkodzeń ciała lub urządzenia!
 


- grille elektryczne

Bezpieczne użytkowanie  / 2009-03-08 : 00:41:09 

Bezpieczne użytkowanie
Grill należy ustawić na stabilnym, płaskim, poziomym podłożu, w dobrze wentylowanym, suchym pomieszczeniu, zabezpieczonym przed opadami atmosferycznymi.
Zawsze należy ustawiać grill w bezpiecznej odległości od przedmiotów łatwopalnych np. mebli, zasłon, dywanów.
Przed włączeniem urządzenia do gniazdka zasilania zawsze sprawdzić stan izolacji przewodu elektrycznego. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń, pęknięć, przecięcia czy też nadtopienia izolacji zaniechać użytkowania grilla i zwrócić się do serwisu w celu wymiany uszkodzonych części.
Nigdy nie dotykać metalowych części grilla, gdy urządzenie jest pod napięciem!
Przed rozpoczęciem użytkowania sprawdzić czy napięcie zasilania jest zgodne z napięciem podanym na tabliczce znamionowej. Gniazdko zasilania musi być wyposażone w bolec uziemiający.
Nie używać urządzenia, gdy jest wilgotne lub gdy jest narażone na bezpośrednie działanie wilgoci bądź opadów atmosferycznych. Nie schładzać gorącego grilla wodą.
UWAGA! Grill może być gorący, nie przesuwać podczas pracy!
Nigdy nie pozostawiać rozpalonego grilla bez dozoru. Dzieci i zwierzęta muszą przebywać w bezpiecznej odległości od grilla.
Po zakończeniu grillowania ustawić pokrętło w pozycji „OFF” i odłączyć wtyczkę urządzenia od sieci.
Nie dokonywać samowolnych napraw oprócz czynności obsługowych opisanych w niniejszej instrukcji, bądź modyfikacji urządzenia. W razie potrzeby zwrócić się do serwisu.
Przed zakończeniem pracy zawsze należy upewnić się, że grill jest całkowicie zimny. Nie pozostawiać urządzenia na noc na zewnątrz pomieszczeń.
Należy zwrócić szczególną ostrożność na gorące lub ostre części grilla. Zaleca się używanie rękawic ochronnych podczas przygotowywania potraw.
W przypadku poparzenia: odłączyć urządzenie od sieci, natychmiast schłodzić oparzone miejsce zimną wodą i skontaktować się z lekarzem.
Podczas użytkowania grilla elektrycznego nie stosować nigdy do podnoszenia temperatury środków łatwopalnych (węgla drzewnego, rozpałek, rozpuszczalników itp.)!
Przy pierwszym użyciu włączyć grill przy nastawieniu na połowę mocy i pozostawić pod nadzorem przez 20minut, przed ułożeniem potraw na ruszcie.
 
[ top ]